• Follow us

Moralinės Vertybės

Vytautas Sinica. Nebėra pareigos būti nei ministrais, nei kankiniais

D. Pipo (DELFI) nuotrauka  Kalba monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke vykusioje Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventėje 2019 metų liepos 13 dieną „Svarinsko partizanų parkas”, kaip jį paprastai įvardija turbūt daugelis čia susirenkančių, yra vieta, kur aiškiau ir stipriau nei kitur Lietuvoje susijungia krikščionybė ir lietuvybė. Įkurtas partizano kunigo šis parkas liudija už Lietuvos laisvę kovojusiųjų tvirtą tikėjimą ir kartu pačios Bažnyčios dalyvavimą kovoje už Lietuvos laisvę. Užtenka paskaityti partizanų dienoraščius, eiles ir kitokius liudijimus, kad įsitikintume, jog absoliuti dauguma kovojusių už Lietuvos laisvę neįsivaizdavo laisvos Lietuvos niekaip kitaip kaip tik krikščioniškos.  Šia prasme simboliška, kad šiandien pašventinti trys nauji koplytstulpiai yra skirti pernykščio popiežiaus vizito, 1949 metų nepriklausomybės deklaracijos signatarų ir arkivyskupo kankinio Mečislovo Reinio garbei. Praėjusiais metais Lietuvą aplankius popiežiui buvo reta proga pamatyti ir įsitikinti, nelyg apaštalui Tomui pačiupinėti, kokia katalikiška visgi tebesame šalis. Tačiau neatsitiktinai du daugiausiai skambėję popiežiaus vizito akcentai buvo jo paraginimas atsigręžti į savo šaknis ir apsilankymas komunizmo siaubą atskleidžiančiose KGB kalėjimo kamerose. Abu – su labai stipriu tautos laisvės siekio prieskoniu.  1949 metų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija, žinant jos signatarų pažiūras ir vertybes, nereikalauja platesnių komentarų. „Dievui ir Tėvynei“ – skelbė partizanų šūkis. Ir pagaliau arkivyskupas Mečislovas Reinys – apjungiantis abu šiuos idealus, vyskupas ir ministras, už Dievą ir Tėvynę atsidūręs lageriuose. Jeigu paminklai ar mūsų atveju koplytstulpiai yra statomi tam, kad ateities kartoms primintų praeities aukas ir idealus, trys šiandien pašventintieji mums neabejotinai primena, kad Bažnyčiai brangi Lietuvos laisvė, o Lietuvai – stipri, nepavergta Bažnyčia.  Šiandien viskas šiek tiek kitaip nei vyskupo Reinio laikais. Istorinė atmintis skandinama menkuose ginčuose, o krikščionybė varoma į privatumo užkampius. Kol mes čia statome koplytstulpius ir prisimename laisvės kovotojų aukas, Vilniuje dedamos pastangos ištrinti laisvės kovotojų – net ir pirmojo Lietuvos kariuomenės savanorio – atminimą. Kazys Škirpa pirmasis iškėlė Trispalvę ant Gedimino bokšto, o dabar jį patį bando iškeldinti iš Gedimino kalno papėdės. Šiandieninis Lietuvos „elitas“ laikosi nuostatos mūsų istorijoje gerbti tik partizanus ir daugiau nieko. Birželio sukilėliai, Lietuvių aktyvistų frontas, Nepriklausomybės kovų savanoriai ir visi kiti keliauja į antrą planą.  Krikščionybės iškeldinimas subtilesnis. Net garsiausi katalikais prisistatantys intelektualai LRT eteryje sunkiai valdydami nepasitenkinimą stebisi naujojo Prezidento žegnojimuisi einant pro Aušros Vartus. Tai, kas yra savaime suprantama kiekvienam katalikui, pasirodo esąs „populistinis“ ir „rizikingas“ gestas, kai tik tas katalikas tampa politiku. Patys „katalikai intelektualai“ kuria savicenzūros sistemą, verčiančią katalikus palikti savo tikėjimą už namų durų. Programoje nenumatyta G. Nausėdos malda Švento Kazimiero koplyčioje tokiems katalikams apskritai turėjo atrodyti šventvagyste. Juk Dievo vieta, pagal juos, ne politikoje, o virtuvėje.  Neseniai politologas Justinas Dementavičius (taip pat katalikas) pasakė dar gudriau: krikščioniška partija Lietuvoje nereikalinga, nes nėra tokio dalyko kaip krikščioniška politika, o jeigu norite būti geri katalikai, turite eiti į Bažnyčią, o ne stoti į partiją. Žinoma, tiesa, kad geras katalikas turi eiti į Bažnyčią. Tačiau demagogija slypi supriešinime: „o ne stoti į partiją“. Katalikui nebūtina stoti į partiją, kad būtų geras katalikas, tačiau katalikas privalo pagal išgales rūpintis ir prisidėti, kad jo valstybėje galiotų teisingi, bendrąjį gėrį kuriantys ir dorybes ugdantys įstatymai. Popiežius Pranciškus apie tai pasisakęs daugiau nei aiškiai: „Pasaulio nepakeis niekas kitas, tik žmonės, su Jėzumi atiduodantys save tam pasauliui, su Juo einantys į užribius ir brendantys į patį purvą. Eikite ir į politiką, kovokite už teisingumą ir žmonių orumą, ypač už pačius vargingiausius“. Aiškiau nebūna. Bet katalikams iš visų pusių kartojama to nedaryti – nesikišti į politiką, o jeigu kišasi, tą daryti tikėjimą palikus kažkur kitur. Pagaliau mintis, kad nėra tokio dalyko kaip krikščioniška politika, yra arba visiškas nesusipratimas arba atviras melas. Krikščionybė yra suformulavusi labai aiškius politikos principus. Ji nediktuoja įstatymų projektų, tačiau nurodo aiškias kryptis, kokia linkme turi arba kaip tik neturi būti valdoma valstybė. Moralės srityje ši kryptis itin konkreti ir aiški. Jos tikslas – ginti žmogaus prigimtį. Tačiau ji aiški ir kitose srityse – socialinio teisingumo, darbininkų teisių, valstybių suverenumo išsaugojimo ir eile kitų klausimų. Iškiliausiems lietuvių tautos dvasininkams – nuo Lietuvos ministrais buvusių Mykolo Krupavičiaus ir Mečislovo Reinio iki Alfonso Svarinsko – tai buvo savaime suprantama. Krikščioniška politika egzistuoja, taigi egzistuoja ir pareiga kažkam ją įgyvendinti.  Vienoje knygoje rezistencijos tema KGB už antisovietinę veiklą kalinti vyskupai įvardyti paprastai – atlikę pareigą. Kiekvieno laikmečio kiti reikalavimai. Prieškario laisvos Lietuvos dvasininkams teko pareiga patiems būti politikais. Sovietmečio okupuotos Lietuvos dvasininkams teko pareiga būti kankiniais. Abu įvykdė savo pareigas. Šiandien dvasininkams nebereikia tapti nei ministrais, nei kankiniais. Bet reikia melo aplinkoje kalbėti tiesą. Tiesa dar nebuvo tokia miglota kaip dabar, absoliutaus reliatyvizmo viešpatijoje.  Belieka išsirinkti, kas mūsų pavyzdys: žmonės, kaip arkivyskupas Reinys arba monsinjoras Svarinskas, nebijoję visur ir visada kalbėti tiesą, ar dėl politinio korektiškumo ir liberalaus „elito“ draugystės trypčiojantys karjeristiniai žmogeliukai – nesvarbu, dvasininkai ar pasauliečiai.  Read MoreLeave A Comment

More News

Vilniaus arkivyskupija

Rugsėjį jaunimas kviečiamas į piligriminį žygį Vilnius–Lentvaris–Trakai 2019-08-06 04:26:45„Buen camino“ – linkima piligrimams keliaujantiems šv. Jokūbo keliu, o Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kvieč

Vysk. A. Poniškaitis apie santuoką: meilė įveikdama sunkumus 2019-08-05 04:09:56„Nors santuoka – atsakingas sprendimas, tai nėra pragmatiška sutartis, kurioje viskas smulkmeniškai apskaičiuota i

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-08-02 2019-08-02 04:17:16Mielieji, Rugpjūtį popiežius Pranciškus mus kviečia melstis, kad per maldos bei meilės gyvenimą šeimos vis

Vysk. A. Poniškaitis: krikštas – geriausia, ką tėvai 2019-07-29 08:40:19„Tėvai daugybę dalykų duoda vaikams, nelaukdami, kol šie taps pilnamečiai ir patys nuspręs, pavyzdžiui, ar

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-07-25 2019-07-25 09:24:58Mielieji, Rytoj, penktadienį, minėsime Šv. Joakimą ir Oną – Nekaltosios Mergelės Marijos tėvus. Popiež

Liepos–rugpjūčio „Bitutės“ numeryje – apie nepaprastas draugystes ir 2019-07-20 09:23:58Dalijamės žurnalo vaikams „Bitutė“ naujausio numerio pristatymu. Įpusėjus vasarai, atidūzgia ir naujasi

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-07-19 2019-07-19 04:13:19Mielieji, Jėzus ir šiandien kviečia darbininkus į savo vynuogyną! Kviečia, kad bendradarbiautume su Juo, kad pirma Jo

Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų 2019-07-18 08:34:40Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija skelbia 2019 m. kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų da

Pristatyta Misijų mėnesiui skirta interneto svetainė 2019-07-17 08:12:09Sparčiai artėja 2019 m. spalis, popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Ypatinguoju misijų mėnesiu. Popiežius trok&scar

Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargonininkams 2019–2020 m. 2019-07-16 08:50:41Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos skelbia priėmimą 2019–2020 mokslo metams. Vargonininkai, šiemet bai

Bernardinai.lt

Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, 2019-08-16 19:00:00 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios altorius ištapė vaikai. Kauno Šv. Jurgio Kankinio parapijos archyvo nuotr. An

Už scenos ribų gimstantis teatras (I) 2019-08-16 18:00:00 Pasipiktinimas – vertas ar ne – dėl Romeo Castellucci spektaklio „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“. Andriau

Šv. Hiacintas - Lenkijos ir Lietuvos globėjas 2019-08-16 18:00:00 Rugpjūčio 17 d. minime šv. Hiacintą, lietuvių liaudies tradicijoje įvardijamą kaip Šv. Jackų. (Lenk.

Kas yra bažnyčia? Atsako vaikai 2019-08-16 18:00:00 Cathopic.com nuotrauka Nieko nėra gražiau, kai vaikas stengiasi išmokti, pamilti, perprasti ir paaiškinti Dievo pasaulį

Ar krikščionybė suderinama su liberaliomis pažiūromis? 2019-08-16 18:00:00 Pexels.com nuotrauka Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai vykdo iniciatyvą „Klausimų stiklainis“. Lankydami jaun

Šeštadienio, rugpjūčio 17-osios, skaitiniai 2019-08-16 18:00:00{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/21dc54b68fa4e5c114dbea5fa6234e43.jpg"},"main_article":{"tit

Sėkmingą verslą Vilniuje sukūręs suomis: Lietuvos pasiekimai – 2019-08-16 18:00:00 Suomijos garbės konsulas Kristenas Castrenas. Kosto Kajėno nuotrauka KRISTENAS CASTRENAS Lietuvą pirmąsyk pamatė dar 1986 me

Jefimą Slavinskį palydint 2019-08-16 16:02:00 Jefimas Slavinskis (Vytauto Toleikio nuotr.) 2019 rugpjūčio 13 dieną mirė Jefimas Slavinskis. Pats nesitikėjęs, bet sul

Prof. G. Subačius: sinonimai – kalbos stiprybė 2019-08-16 05:30:00 Prof. Giedrius Subačius. Jono Kuprio nuotrauka Švietimo, mokslo ir sporto ministerija už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus

Šv. Mišios už „bernardinai.lt“ 2019-08-16 05:00:00 Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka Rugpjūčio 23 d., penktadienį, 12 val. Vilniaus šv. Pranciškaus Asy

Žemaičių bajoro mintys apie bites ir žuvis 2019-08-16 04:50:00 Lietuvos mokslų akademijos nuotrauka Mykolas Girdvainis = Michał Girdwojń (1841–1924), Autobiografija = Autobiografia, pareng&

Apokalipsės Mergelė 2019-08-16 03:31:00 Amsterdamo kabineto meistro vitražo „Apokalipsės Mergelė“ fragmentas. 1480-1490 m. Metropoliteno muziejaus nuotrauka [..

Šeima ir Namai

Paprastas būdas išsiaiškinti savo gyvenimo tikslą 2019-08-13 09:24:18Žymus amerikiečių gyvenimo būdo konsultantas Alanas Lakeinas savo knygoje „Kaip tapti savo likimo šeimininku“ s

Požymiai, kad kitiems atrodote nusivylusi ir vieniša 2019-08-13 09:24:12Po nesėkmingų pasimatymų ir pažinčių virtinės gali apimti panika, kad visam laikui liksite vieniša. Natū

Kiek galima tobulėti 2019-08-13 09:24:09Pripažinkite: nemažą dalį mūsų gyvenimo užima koks nors tobulinimas. Arba bent svajonės patobulinti. Mes tobul

Kaip nuo žąsies vanduo 2019-08-13 09:24:04Chirurgai nedaro operacijų be nuskausminimo. Tačiau didesnė dalis žmonių fiziniam skausmui turi šiokį tokį a

Kaip sustabdyti kerštavimą 2019-08-13 09:24:02Galime to nepripažinti, tačiau nežiūrint to, ką pridarė kitas sutuoktinis, abu yra atsakingi už tai, kad santuoka &

Kodėl žmonės vis dažniau praranda gyvenimo džiaugsmą 2019-08-13 09:23:53Paradoksalu: svajodami apie gražesnę ateitį, įsisukame į nesibaigiančių siekių ir tikslų rutiną, pam

Per kiek laiko įgyjame artimą draugą 2019-08-13 09:23:52Kam reikalingi draugai? Ir ne, tai nėra retorinis klausimas. Draugystė yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime ir dažniausiai

Kai erzina artimieji 2019-08-12 23:13:34Kokiu būdu nuolatinis susierzinimas nuodija mūsų gyvenimą? Kodėl viena vienintelė klaida gali negrįžtamai suga

Kai pasauliui reikia, kad sulėtintumėte tempą 2019-08-12 23:10:59Tai prasideda palaipsniui. Jus užplūsta netikrumo, nuovargio, abejonių, nepasitikėjimo bangos. Jaučiatės pasimetę i

Ar gali pertrauka išgelbėti santykius 2019-08-12 23:09:12Egzistuoja nuomonė, kad prieš galutinai išsiskiriant verta pamėginti suteikti jūsų meilei dar vieną šans

Nelįskite vyrui į širdį, jis jums šito neatleis 2019-08-08 18:52:04Dauguma moterų daro lemtingą klaidą, kai užsimano tapti neatskiriama vyro dalimi. Tai reiškia, kad jos kaip įmanydamos

Ir vėl ne tas partneris 2019-08-08 18:51:52Kai sutinkame žmogų, su kuriuo norisi santykių, net nesusimąstome, kad jau nusipiešėme galvoje tam tikrą REIKALIN

Voruta

Netekome garsaus publicisto, istoriko Algimanto Liekio (video) 2019-08-15 08:01:06Algimantas Liekis (1943-2019) | Alkas.lt nuotr. www.alkas.lt Rugpjūčio 13 d. vėlai vakare, eidamas 76 metus,  mirė didelis Li

Rusijos rezistencijoje veikęs lietuvis: sovietų valdžia rėmėsi kompromisais 2019-08-14 07:35:04Soviet Artefacts/Unsplash nuotrauka Augminas PETRONIS, www.bernardinai.lt ARIMANTAS RAŠKINIS – mokslininkas, biofizikas, ateitininkas, so

Baltijos kelio 30-mečiui – specialus grojaraštis 2019-08-14 05:14:13www.voruta.lt Rugpjūčio 23 dieną kartu su Latvija ir Estija visa Lietuva švęs Baltijos kelio 30-metį. Ruošianti

Irena Petraitienė. Pivašiūnuose išlikęs pal. arkiv. 2019-08-14 04:17:37Kaišiadorių vyskupo T.Matulionio ingresas. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotraukos Irena PETRAITIENĖ,

L.V. Medelis. Sąmokslo teorija: kaip skęsta Lietuva (video) 2019-08-13 06:00:22Linas V. Medelis. Asmeninė nuotr. Linas V. MEDELIS, www.alkas.lt Internete jau šmėkštelėjo užuomina, kad iš n

Valentas Šiaudinis. Lietuvių tautos kovos už Lietuvos nepriklausomybę 2019-08-13 03:53:32Vilniaus grafikos meno centro išleistas katalogas „Okupacijos realijos. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Lietuvos plakatai&ld

Teisininkas ir kunigas dr. Martynas Arminas Kavolis 2019-08-12 07:49:45Kun. dr. Martynas Arminas Kavolis su sūnum dr. Vytautu Martynu Kavoliu (1930–1996) ir vaikaičiu Kęstučiu Čikagoje 1978

Alfonsas Kairys. Graikijos dievų pavėsyje 2019-08-12 06:16:17Autoriaus nuotraukos Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Kreta, www.voruta.lt Lėktuvas, didindamas greitį, p

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje – tarptautinė konferencija „Vydūno 2019-08-12 03:27:06Sveikinimo žodį taria Pagėgių krašto Garbės pilietis, Vydūno draugijos steigėjas ir Garbės pirmininkas

Česlovas Iškauskas. Kada pabudo Baltija 2019-08-12 00:50:17Baltijos kelias. 1989 m. R.Požerskio nuotr. Česlovas IŠKAUSKAS, www.aidas.lt „Bunda jau Baltija…“ Šie ne

Katalikių moterų konferencija Pasvalyje 2019-08-11 23:58:20Konferencijos dalyviai Pasvalio bažnyčioje. Vlados Čirvinskienės asmeninio  albumo nuotraukos Ona STRIŠKIENĖ, Lie

Prezidentas Gitanas Nausėda Užugirio dvare dalyvavo iškilmingoje pirmojo 2019-08-11 04:49:33Gitanas Nausėda FB ir president.lt nuotraukos www.voruta.lt Į vizitą po Lietuvą išvykęs Prezidentas Gitanas Nausė


Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.